Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordre Modum ungdomsskole
Skolegata 11
3370 VIKERSUND
Org.nr 975290336
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Modum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,5 22,8 23,3 22,6 24,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,7 11,3 11,7 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,8 42,0 58,2 58,7 63,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 24,3 16,5 17,0 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 15,6 15,1 15,6 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 17,6 19,1 18,8 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 012 13 021 12 974 12 687 13 598
Undervisningstimer totalt per elev 57 56 58 56 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no