Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordre Land kommune
Kommunenr 3448
Alle grunnskoler med adresse i Nordre Land kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 69,3 68,1 65,6 68,2 70,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,9 12,5 12,2 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 14 15 13 16 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,2 46,1 54,3 45,6 54,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,7 22,5 20,0 22,8 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 12,6 13,2 13,5 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 13,9 14,7 13,6 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 15,2 15,2 16,6 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1 18,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,3 95,4 94,7 96,2 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 42 707 42 391 40 717 41 094 42 200
Undervisningstimer totalt per elev 60 60 57 58 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no