Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordre Land kommune
Kommunenr 0538
Alle grunnskoler med adresse i Nordre Land kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 68,8 69,3 68,1 65,6 68,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,8 11,9 12,5 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 14 15 13 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,3 49,2 46,1 54,3 45,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,6 20,7 22,5 20,0 22,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 12,5 12,6 13,2 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 14,0 13,9 14,7 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 15,7 15,2 15,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,9 94,3 95,4 94,7 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 42 717 42 707 42 391 40 717 41 094
Undervisningstimer totalt per elev 61 60 60 57 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no