Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordre Land kommune Torpa barne- og ungdomsskole
Nord-Torpvegen 10
2881 AUST-TORPA
Org.nr 974546353
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Nordre Land kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,4 21,7 21,4 21,4 19,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 10,3 10,9 12,0 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,3 42,2 39,8 65,5 45,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 21,4 24,5 15,6 21,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 11,1 12,1 13,1 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,9 11,5 11,5 13,3 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 13,4 14,2 14,5 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,0 88,5 91,5 97,4 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 13 377 13 547 13 589 12 923 12 333
Undervisningstimer totalt per elev 68 69 65 59 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no