Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordre Land kommune Dokka ungdomsskole
Lyngvegen 1
2870 DOKKA
Org.nr 974546361
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nordre Land kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,4 17,2 17,7 16,2 18,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,4 11,3 11,6 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,5 68,3 56,3 45,9 41,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 13,4 16,0 21,1 21,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 15,2 15,1 15,4 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 17,9 17,4 18,0 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,5 92,4 100,0 100,0 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 10 189 9 050 9 277 8 892 9 405
Undervisningstimer totalt per elev 61 58 58 57 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no