Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordre Land kommune Dokka ungdomsskole
Lyngvegen 1
2870 DOKKA
Org.nr 974546361
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nordre Land kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,2 17,7 16,2 18,4 18,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 11,3 11,6 11,6 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,3 56,3 45,9 41,5 43,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 16,0 21,1 21,7 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 15,1 15,4 15,5 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 17,4 18,0 19,8 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,4 100,0 100,0 94,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 050 9 277 8 892 9 405 8 807
Undervisningstimer totalt per elev 58 58 57 57 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no