Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordre Land kommune Dokka barneskole
Villavegen 51
2870 DOKKA
Org.nr 974546345
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nordre Land kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 29,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 19 356
Undervisningstimer totalt per elev 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no