Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordre Land kommune Dokka barneskole
Villavegen 51
2870 DOKKA
Org.nr 974546345
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nordre Land kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Nordre Land kommune Dokka barneskole 28,9 30,4 29,1 28,1 29,9
Nordre Land kommune 68,8 69,3 68,1 65,6 68,2
Oppland fylke 2 122,4 2 086,7 2 097,8 2 095,7 2 079,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Nordre Land kommune Dokka barneskole 13,2 13,0 12,9 13,3 13,2
Nordre Land kommune 11,7 11,8 11,9 12,5 12,2
Oppland fylke 11,2 11,3 11,3 11,1 11,1
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Nordre Land kommune Dokka barneskole 7 7 7 6 7
Nordre Land kommune 13 14 15 13 16
Oppland fylke 315 316 330 341 354
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Nordre Land kommune Dokka barneskole 51,3 47,6 46,6 53,0 47,9
Nordre Land kommune 52,3 49,2 46,1 54,3 45,6
Oppland fylke 67,2 66,4 63,3 60,3 57,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Nordre Land kommune Dokka barneskole 23,0 24,4 25,0 22,8 24,1
Nordre Land kommune 19,6 20,7 22,5 20,0 22,8
Oppland fylke 14,9 15,1 15,7 16,3 17,0
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Nordre Land kommune Dokka barneskole 13,2 13,1 12,9 13,3 13,3
Nordre Land kommune 12,7 12,5 12,6 13,2 13,5
Oppland fylke 12,0 12,1 12,0 11,9 11,9
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Nordre Land kommune Dokka barneskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nordre Land kommune 13,3 14,0 13,9 14,7 13,6
Oppland fylke 13,4 13,4 13,5 13,2 13,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Nordre Land kommune Dokka barneskole 16,6 16,4 14,9 14,6 15,7
Nordre Land kommune 15,7 15,7 15,2 15,2 16,6
Oppland fylke 15,2 15,3 15,2 14,9 15,1
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Nordre Land kommune Dokka barneskole 14,8
Nordre Land kommune 14,9
Oppland fylke 13,5
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Nordre Land kommune Dokka barneskole 16,9
Nordre Land kommune 17,4
Oppland fylke 15,4
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Nordre Land kommune Dokka barneskole 0,0
Nordre Land kommune 18,1
Oppland fylke 16,9
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Nordre Land kommune Dokka barneskole 97,5 99,1 95,9 90,3 96,2
Nordre Land kommune 91,9 94,3 95,4 94,7 96,2
Oppland fylke 96,9 97,2 96,3 96,7 97,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Nordre Land kommune Dokka barneskole 19 151 20 110 19 525 18 902 19 356
Nordre Land kommune 42 717 42 707 42 391 40 717 41 094
Oppland fylke 1 339 873 1 315 877 1 319 285 1 316 854 1 302 024
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Nordre Land kommune Dokka barneskole 56 57 58 56 56
Nordre Land kommune 61 60 60 57 58
Oppland fylke 63 63 63 64 64
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no