Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordre Land kommune Dokka barneskole
Villavegen 51
2870 DOKKA
Org.nr 974546345
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nordre Land kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,9 30,4 29,1 28,1 29,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 13,0 12,9 13,3 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 7 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,3 47,6 46,6 53,0 47,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,0 24,4 25,0 22,8 24,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 13,1 12,9 13,3 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 16,4 14,9 14,6 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 99,1 95,9 90,3 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 19 151 20 110 19 525 18 902 19 356
Undervisningstimer totalt per elev 56 57 58 56 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no