Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordre Aker skole
Sognsvannsveien 67
0372 OSLO
Org.nr 974590700
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,6 28,6 30,9 30,9 30,2
Antall elever per årsverk til undervisning 1,4 1,4 1,0 1,3 1,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,5 44,4 36,5 46,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,2 2,2 2,0 2,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 1,5 1,2 1,0 1,2 0,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,1 2,7 1,6 2,1 2,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,0 93,5 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 815 14 589 16 076 15 845 15 777
Undervisningstimer totalt per elev 514 521 699 546 584
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no