Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordre Aker skole
Sognsvannsveien 67
0372 OSLO
Org.nr 974590700
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,6 30,9 30,9 30,2 30,5
Antall elever per årsverk til undervisning 1,4 1,0 1,3 1,2 1,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,4 36,5 46,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,2 2,0 2,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 1,2 1,0 1,2 0,9 0,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,7 1,6 2,1 2,2 2,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,0 93,5 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 589 16 076 15 845 15 777 15 926
Undervisningstimer totalt per elev 521 699 546 584 613
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no