Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordre Ål skole
Gamle Kringsjåvegen 54
2618 LILLEHAMMER
Org.nr 875274902
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lillehammer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,7 26,9 24,9 25,9 26,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 14,1 15,2 16,1 15,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,5 86,2 89,7 80,8 83,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,3 15,2 15,6 18,3 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 14,1 15,3 16,1 15,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 17,1 18,3 19,3 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 699 18 401 16 948 17 564 17 499
Undervisningstimer totalt per elev 49 52 49 46 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no