Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordpolen skole
Hans Nielsen Hauges Gate 1
0481 OSLO
Org.nr 997621506
Offentlig skole
Grunnskole
1.-13. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,5 37,2 40,0 49,6 52,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 14,3 15,1 13,3 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 10 7 11 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,3 46,7 70,1 51,7 76,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,3 26,9 18,7 22,7 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 15,1 16,0 13,9 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 17,2 18,2 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,8 21,5 22,5 18,6 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,0 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,2 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 97,3 91,0 89,2 92,2
Lærertimer som gis til undervisning 23 989 24 196 25 465 31 886 34 548
Undervisningstimer totalt per elev 52 52 49 55 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no