Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordnes skole
Haakon Sheteligs Plass 5
5007 BERGEN
Org.nr 874737852
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,5 31,3 32,6 29,6 30,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 9,5 8,9 9,2 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 11 15 16 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,5 25,0 17,3 15,9 19,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,4 33,8 45,6 52,3 40,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 9,7 9,1 9,4 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,1 4,3 0,0 4,3 3,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 19,3 13,9 14,0 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,0 98,3 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 17 602 20 557 21 405 19 881 20 120
Undervisningstimer totalt per elev 67 78 83 80 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no