Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordnes skole
Haakon Sheteligs Plass 5
5007 BERGEN
Org.nr 874737852
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,4 29,5 31,3 32,6 29,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 11,0 9,5 8,9 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 11 15 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,1 31,5 25,0 17,3 15,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,5 28,4 33,8 45,6 52,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 11,6 9,7 9,1 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,4 2,1 4,3 0,0 4,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 18,9 19,3 13,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,0 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 19 070 17 602 20 557 21 405 19 881
Undervisningstimer totalt per elev 72 67 78 83 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no