Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordli skole
Kallrustadskauen 14
2820 NORDRE TOTEN
Org.nr 875274082
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Østre Toten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,8 10,2 10,5 11,5 11,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 9,3 9,0 7,6 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,1 66,7 37,8 67,8 72,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 12,4 21,1 10,0 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 9,2 9,0 7,6 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 11,1 11,1 8,9 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,0 79,1 92,4 98,0 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 157 6 730 6 877 7 602 7 615
Undervisningstimer totalt per elev 78 80 82 97 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no