Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordlandet ungdomsskole
Ole Vigs gate 9
6516 KRISTIANSUND N
Org.nr 975277259
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,7 28,0 30,6 30,0 29,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,4 10,2 10,1 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 7 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,7 65,4 42,5 41,3 40,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 15,7 21,9 22,3 23,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,0 15,1 13,6 13,4 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,0 22,5 20,9 19,5 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,5 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,7 97,0 91,9 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 359 16 558 18 258 18 008 17 783
Undervisningstimer totalt per elev 55 58 64 65 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no