Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordlandet ungdomsskole
Ole Vigs Gate 9
6516 KRISTIANSUND N
Org.nr 975277259
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,6 27,7 28,0 30,6 30,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 12,0 11,4 10,2 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 4 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,7 76,7 65,4 42,5 41,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 14,1 15,7 21,9 22,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,0 16,0 15,1 13,6 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 23,0 22,5 20,9 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,7 97,0 91,9
Lærertimer som gis til undervisning 17 670 16 359 16 558 18 258 18 008
Undervisningstimer totalt per elev 58 55 58 64 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no