Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordlandet skole
Dromnesvegen 11
6699 KJØRSVIKBUGEN
Org.nr 997183770
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Aure kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,5 3,5 3,6 3,7 3,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 8,6 8,2 7,7 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,7 50,0 33,8 18,9 19,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,1 15,4 22,4 35,7 36,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5 8,2 7,8 7,3 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,9 9,2 9,3 9,1 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,1 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,5 100,0 95,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 685 2 326 2 437 2 405 2 592
Undervisningstimer totalt per elev 94 86 90 96 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no