Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordlandet barneskole
Norddalsveien 40
6516 KRISTIANSUND N
Org.nr 979352816
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 18,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 178,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 742
Undervisningstimer totalt per elev 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no