Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordlandet barneskole
Norddalsveien 40
6516 KRISTIANSUND N
Org.nr 979352816
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Nordlandet barneskole 21,1 19,5 18,5 18,4 17,3
Kristiansund kommune 250,2 248,4 259,4 253,8 245,9
Møre og Romsdal fylke 3 036,1 3 039,7 3 085,5 3 104,8 3 166,4
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Nordlandet barneskole 13,3 13,8 13,9 12,6 13,6
Kristiansund kommune 13,1 13,1 12,4 12,5 12,8
Møre og Romsdal fylke 11,8 11,7 11,4 11,3 11,0
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Nordlandet barneskole 4 2 1 2 1
Kristiansund kommune 43 41 42 43 48
Møre og Romsdal fylke 467 498 513 548 566
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Nordlandet barneskole 65,0 125,8 178,9 102,0 223,2
Kristiansund kommune 67,0 70,9 68,6 65,5 57,4
Møre og Romsdal fylke 68,3 63,8 61,5 57,6 55,3
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Nordlandet barneskole 16,7 9,1 6,6 10,7 5,5
Kristiansund kommune 17,0 16,3 16,1 17,1 19,7
Møre og Romsdal fylke 15,4 16,4 16,6 17,7 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Nordlandet barneskole 13,3 13,8 14,0 12,6 13,6
Kristiansund kommune 13,7 14,0 13,1 13,1 13,6
Møre og Romsdal fylke 12,5 12,4 12,0 11,8 11,4
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Nordlandet barneskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kristiansund kommune 15,7 15,3 14,7 15,3 15,2
Møre og Romsdal fylke 14,0 14,0 13,9 14,1 13,8
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Nordlandet barneskole 15,9 16,3 17,2 16,7 15,6
Kristiansund kommune 17,8 17,1 16,4 17,2 17,0
Møre og Romsdal fylke 16,2 16,0 15,6 15,6 15,1
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Nordlandet barneskole 16,7 14,6
Kristiansund kommune 15,5 14,9
Møre og Romsdal fylke 14,1 13,1
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Nordlandet barneskole 16,7 17,2
Kristiansund kommune 16,6 17,2
Møre og Romsdal fylke 15,3 15,1
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Nordlandet barneskole 0,0 0,0
Kristiansund kommune 20,2 19,5
Møre og Romsdal fylke 18,0 17,7
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Nordlandet barneskole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kristiansund kommune 98,9 98,3 98,7 98,6 98,9
Møre og Romsdal fylke 96,6 95,8 95,6 95,3 95,2
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Nordlandet barneskole 12 654 12 056 11 742 11 856 11 528
Kristiansund kommune 155 314 156 361 164 374 161 569 155 349
Møre og Romsdal fylke 1 924 438 1 930 564 1 977 135 1 990 803 2 037 091
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Nordlandet barneskole 56 54 53 59 54
Kristiansund kommune 54 54 58 57 56
Møre og Romsdal fylke 60 61 63 63 65
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no