Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordlandet barneskole
Norddalsveien 40
6516 KRISTIANSUND N
Org.nr 979352816
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,1 19,5 18,5 18,4 17,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,8 13,9 12,6 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 2 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,0 125,8 178,9 102,0 223,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,7 9,1 6,6 10,7 5,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 13,8 14,0 12,6 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 16,3 17,2 16,7 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 654 12 056 11 742 11 856 11 528
Undervisningstimer totalt per elev 56 54 53 59 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no