Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Nordland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 3 161,5 3 123,0 3 051,7 3 145,5 3 185,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,1 10,2 9,9 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 492 484 482 520 563
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,2 58,4 58,3 53,7 49,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 15,5 15,8 16,5 17,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 11,0 11,1 10,9 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,8 11,7 11,6 11,4 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 14,2 14,2 14,2 13,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 95,6 94,7 92,5 92,6
Lærertimer som gis til undervisning 1 982 072 1 985 540 1 956 505 2 007 042 2 035 123
Undervisningstimer totalt per elev 69 70 70 72 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no