Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Nordland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3 123,0 3 051,7 3 145,5 3 185,2 3 189,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,2 9,9 9,8 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 484 482 520 563 567
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,4 58,3 53,7 49,6 49,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 15,8 16,5 17,7 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 11,1 10,9 10,5 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,7 11,6 11,4 11,6 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 14,2 14,2 13,8 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 94,7 92,5 92,6 93,1
Lærertimer som gis til undervisning 1 985 540 1 956 505 2 007 042 2 035 123 2 038 804
Undervisningstimer totalt per elev 70 70 72 73 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no