Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordkisa skole
Anna Willersruds Veg 12
2055 NORDKISA
Org.nr 975272478
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ullensaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,2 10,1 10,5 11,5 11,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 15,0 16,5 15,2 15,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 147,1 217,7 155,0 99,4 105,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 6,1 9,5 13,9 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 15,1 16,7 15,2 15,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 17,6 18,2 16,8 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 100,0 100,0 58,2 72,7
Lærertimer som gis til undervisning 8 025 6 679 6 962 7 728 7 923
Undervisningstimer totalt per elev 54 49 45 49 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no