Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordkapp kommune
Kommunenr 5435
Alle grunnskoler med adresse i Nordkapp kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,8 37,3 37,5 42,9 35,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 10,0 9,4 8,1 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 6 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,5 63,9 56,0 65,9 58,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 14,4 15,4 11,4 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 10,8 10,4 9,3 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,3 11,5 10,5 8,6 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 12,7 11,6 11,1 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,0 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,4 14,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 95,7 95,0 96,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 238 24 397 24 498 28 368 22 306
Undervisningstimer totalt per elev 63 71 76 88 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no