Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordhus skole
Nordhus
8909 BRØNNØYSUND
Org.nr 974621762
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Brønnøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,8 9,7 10,8 10,9 11,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 11,5 10,4 10,9 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,4 49,0 59,8 65,2 47,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 20,4 15,2 14,5 21,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 11,5 10,3 10,8 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,8 12,9 11,4 11,8 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,4 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 326 6 232 6 973 7 011 7 126
Undervisningstimer totalt per elev 68 64 71 68 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no