Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordhordland Kristne grunnskole (privat)
Alvermarka 39
5911 ALVERSUND
Org.nr 981077997
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Nordhordland Kristne grunnskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,1 19,2 19,3 21,3 20,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2 6,5 6,9 6,4 6,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,5 33,8 35,2 42,1 46,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 18,0 17,7 13,6 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,7 8,0 8,0 7,8 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,2 7,6 8,2 7,3 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 11,8 11,7 10,9 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 98,2 93,9 95,3 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 12 683 12 512 12 227 13 340 12 825
Undervisningstimer totalt per elev 112 107 102 109 110
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no