Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordhordland Kristne grunnskole (privat)
Alvermarka 39
5911 ALVERSUND
Org.nr 981077997
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Nordhordland Kristne grunnskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,2 19,3 21,3 20,3 20,2
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5 6,9 6,4 6,4 6,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,8 35,2 42,1 46,8 56,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,0 17,7 13,6 12,3 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 8,0 7,8 7,5 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,6 8,2 7,3 7,4 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,8 11,7 10,9 11,0 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,4 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,7 12,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 93,9 95,3 98,2 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 12 512 12 227 13 340 12 825 12 766
Undervisningstimer totalt per elev 107 102 109 110 111
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no