Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordhagen skole (utgått)
2435 BRASKEREIDFOSS
Org.nr 975273237
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,7 8,9 11,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 8,1 5,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,7 33,0 77,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,9 23,7 7,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 8,4 6,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 10,4 7,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 977 6 388 7 779
Undervisningstimer totalt per elev 89 91 128
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no