Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordfjordeid skule
Skulevegen 33
6770 NORDFJORDEID
Org.nr 975276864
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eid kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,9 25,5 25,6 31,9 32,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,0 13,4 10,9 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 258,3 263,9 273,9 389,5 519,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,0 4,7 4,6 2,7 2,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 13,1 13,6 11,1 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,7 26,1 29,7 13,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 558 17 928 17 999 22 696 22 305
Undervisningstimer totalt per elev 56 57 55 68 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no