Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordfjordeid skule
Skulevegen 33
6770 NORDFJORDEID
Org.nr 975276864
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,5 25,6 31,9 32,8 32,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 13,4 10,9 11,7 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 263,9 273,9 389,5 519,1 265,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,7 4,6 2,7 2,1 3,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 13,6 11,1 11,8 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 26,1 29,7 13,8 16,4 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 928 17 999 22 696 22 305 22 028
Undervisningstimer totalt per elev 57 55 68 63 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no