Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norddal kommune
Kommunenr 1524
Alle grunnskoler med adresse i Norddal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,2 28,6 28,6 38,0 30,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 7,8 7,5 5,8 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,3 109,7 93,5 67,9 119,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5 6,9 7,5 7,9 5,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 9,4 8,6 6,4 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,0 7,8 8,1 6,5 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,7 10,6 10,9 8,6 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,8 92,5 82,5 86,7 99,4
Lærertimer som gis til undervisning 18 989 19 425 19 007 24 801 20 123
Undervisningstimer totalt per elev 88 90 94 122 98
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no