Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norddal kommune (utgått)
Kommunenr 1524
Kun utgåtte skoler med adresse i Norddal kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,6 28,6 38,0 30,9 30,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 7,5 5,8 7,3 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,7 93,5 67,9 119,1 117,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9 7,5 7,9 5,6 5,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 8,6 6,4 7,9 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,8 8,1 6,5 8,4 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 10,9 8,6 10,7 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,3 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,4 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,8 11,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,5 82,5 86,7 99,4 99,6
Lærertimer som gis til undervisning 19 425 19 007 24 801 20 123 19 652
Undervisningstimer totalt per elev 90 94 122 98 99
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no