Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordbytun ungdomsskole
Emily Kirkeruds Vei 6
1407 VINTERBRO
Org.nr 974603276
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,6 24,0 23,7 24,5 23,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 13,5 12,9 12,9 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,1 84,9 63,6 68,2 51,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 13,2 16,9 16,3 23,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,2 18,0 17,2 17,2 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 20,8 20,3 19,8 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,1 95,6 92,1 92,9 87,3
Lærertimer som gis til undervisning 13 596 13 145 12 945 13 897 13 196
Undervisningstimer totalt per elev 51 49 51 51 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no