Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordbytun ungdomsskole
Emily Kirkeruds Vei 6
1407 VINTERBRO
Org.nr 974603276
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,0 23,7 24,5 23,3 25,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 12,9 12,9 14,0 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,9 63,6 68,2 51,7 88,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 16,9 16,3 23,3 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,0 17,2 17,2 18,6 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,8 20,3 19,8 20,9 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 92,1 92,9 87,3 94,9
Lærertimer som gis til undervisning 13 145 12 945 13 897 13 196 14 411
Undervisningstimer totalt per elev 49 51 51 47 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no