Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordbygdo ungdomsskule
Kleivane 31
5416 STORD
Org.nr 895060062
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,1 24,4 25,6 22,2 20,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 13,1 12,0 12,3 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 186,1 178,9 143,5 159,2 175,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,3 6,0 6,6 6,6 6,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,3 17,5 16,0 16,4 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 20,9 21,3 21,1 22,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 262 13 125 13 194 12 452 11 020
Undervisningstimer totalt per elev 57 50 55 53 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no