Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordbygdo ungdomsskule
Kleivane 31
5416 STORD
Org.nr 895060062
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,4 25,6 22,2 20,6 24,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 12,0 12,3 13,7 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 178,9 143,5 159,2 175,6 114,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0 6,6 6,6 6,4 8,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,5 16,0 16,4 18,2 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,9 21,3 21,1 22,3 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,3 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 125 13 194 12 452 11 020 13 866
Undervisningstimer totalt per elev 50 55 53 48 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no