Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordbygda skule
Fensfjordvegen 494
5986 HOSTELAND
Org.nr 975267733
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Masfjorden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,1 11,3 11,3 11,7 13,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 7,8 8,4 8,6 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 5 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,7 17,0 31,9 33,7 33,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,2 42,4 23,3 23,1 22,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8 9,6 9,7 9,7 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,7 6,5 8,2 8,9 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,7 10,4 10,4 10,4 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,9 92,4 100,0 94,7 91,4
Lærertimer som gis til undervisning 7 811 7 411 7 111 7 494 8 235
Undervisningstimer totalt per elev 92 91 85 82 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no