Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordbyen skole
Rådyrvegen 31
6425 MOLDE
Org.nr 973994697
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Nordbyen skole 22,7 18,0 18,8 20,9 20,2
Molde kommune
Møre og Romsdal fylke 123,6 131,4 158,4 171,3 166,2
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Nordbyen skole 14,0 16,2 14,8 14,0 15,3
Molde kommune
Møre og Romsdal fylke 7,7 8,1 7,2 7,2 7,2
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Nordbyen skole 3 3 3 4 4
Molde kommune
Møre og Romsdal fylke 22 29 33 33 36
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Nordbyen skole 103,2 105,9 89,9 72,6 78,6
Molde kommune
Møre og Romsdal fylke 40,4 35,0 32,7 35,0 31,4
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Nordbyen skole 12,2 14,2 15,3 18,0 18,1
Molde kommune
Møre og Romsdal fylke 17,9 21,8 20,8 19,3 21,6
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Nordbyen skole 13,9 16,2 14,9 14,0 15,3
Molde kommune
Møre og Romsdal fylke 8,7 9,6 8,4 8,4 8,7
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Nordbyen skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Molde kommune
Møre og Romsdal fylke 8,4 8,7 8,3 8,2 7,7
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Nordbyen skole 16,0 19,2 16,9 15,9 16,9
Molde kommune
Møre og Romsdal fylke 10,7 12,4 10,9 10,9 11,0
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Nordbyen skole 15,5 14,9
Molde kommune
Møre og Romsdal fylke 11,7 11,2
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Nordbyen skole 16,5 19,9
Molde kommune
Møre og Romsdal fylke 10,0 10,9
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Nordbyen skole 0,0 0,0
Molde kommune
Møre og Romsdal fylke 11,0 10,7
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Nordbyen skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Molde kommune
Møre og Romsdal fylke 90,3 80,3 86,0 84,8 87,1
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Nordbyen skole 15 153 12 369 12 970 14 453 13 921
Molde kommune
Møre og Romsdal fylke 87 301 91 426 107 355 115 401 111 298
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Nordbyen skole 53 46 50 53 49
Molde kommune
Møre og Romsdal fylke 98 91 100 100 99
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no