Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordbyen skole
Rådyrvegen 31
6425 MOLDE
Org.nr 973994697
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,7 18,0 18,8 20,9 20,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 16,2 14,8 14,0 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,2 105,9 89,9 72,6 78,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 14,2 15,3 18,0 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 16,2 14,9 14,0 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 19,2 16,9 15,9 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 153 12 369 12 970 14 453 13 921
Undervisningstimer totalt per elev 53 46 50 53 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no