Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordby skole
Askehaugveien 110
1407 VINTERBRO
Org.nr 974603241
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,4 18,8 18,8 21,8 21,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,2 17,2 17,9 16,0 16,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,2 102,0 117,8 89,6 86,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,2 16,1 14,3 16,8 17,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 17,1 17,9 16,1 16,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 19,8 19,6 18,5 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,7 92,8 94,4 90,7 85,9
Lærertimer som gis til undervisning 13 241 13 249 13 128 15 110 14 978
Undervisningstimer totalt per elev 46 43 41 46 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no