Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordby skole
Askehaugveien 110
1407 VINTERBRO
Org.nr 974603241
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,8 18,8 21,8 21,3 22,5
Antall elever per årsverk til undervisning 17,2 17,9 16,0 16,0 15,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,0 117,8 89,6 86,6 121,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 14,3 16,8 17,5 11,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 17,9 16,1 16,0 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,8 19,6 18,5 18,5 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3 23,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,8 94,4 90,7 85,9 87,5
Lærertimer som gis til undervisning 13 249 13 128 15 110 14 978 15 159
Undervisningstimer totalt per elev 43 41 46 46 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no