Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordborg ungdomsskole (privat)
Storgata 51
9300 FINNSNES
Org.nr 912427617
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nordborg Skoler AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,5 8,5 9,5 11,2 10,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 10,2 8,1 7,0 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,6 41,1 435,3 0,0 94,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,4 21,9 1,8 0,0 6,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,0 13,6 10,8 9,4 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 17,9 15,3 13,6 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 90,9 81,6 62,6 88,7
Lærertimer som gis til undervisning 4 640 4 884 5 980 6 983 6 531
Undervisningstimer totalt per elev 97 64 81 93 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no