Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordborg ungdomsskole (privat)
Storgata 51
9300 FINNSNES
Org.nr 912427617
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nordborg Skoler AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,5 9,5 11,2 10,9 10,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 8,1 7,0 7,1 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,1 435,3 0,0 94,7 87,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,9 1,8 0,0 6,9 7,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,6 10,8 9,4 9,5 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 15,3 13,6 12,3 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,3 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,9 81,6 62,6 88,7 92,4
Lærertimer som gis til undervisning 4 884 5 980 6 983 6 531 5 589
Undervisningstimer totalt per elev 64 81 93 92 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no