Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordberg skule (UTGÅTT)
Nordberg skule
2690 SKJÅK
Org.nr 975274659
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Skjåk kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,5 10,2 9,7 9,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,9 9,2 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,2 32,1 25,6 19,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,4 30,2 33,9 46,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 10,8 9,5 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 13,0 11,1 11,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 100,0 98,7 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 7 181 6 755 6 741 6 536
Undervisningstimer totalt per elev 70 68 80 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no