Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordberg skole
Sognsveien 210B
0860 OSLO
Org.nr 979120087
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 43,7 41,0 42,0 41,6 40,9
Antall elever per årsverk til undervisning 17,5 16,7 16,1 15,0 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 150,8 535,9 326,2 310,6 268,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 2,9 4,5 4,5 5,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 23,3 22,4 21,6 20,3 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 25,9 23,9 22,6 21,3 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,3 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0 98,7 99,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 029 24 590 25 325 25 509 25 694
Undervisningstimer totalt per elev 37 39 41 44 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no