Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordberg skole
Sognsveien 210b
0860 OSLO
Org.nr 979120087
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 47,0 43,7 41,0 42,0 41,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 17,5 16,7 16,1 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 212,1 150,8 535,9 326,2 310,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0 8,9 2,9 4,5 4,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,1 23,3 22,4 21,6 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 25,9 23,9 22,6 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 97,0 98,7 99,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 27 893 22 029 24 590 25 325 25 509
Undervisningstimer totalt per elev 47 37 39 41 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no