Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Nord-Trøndelag fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1 738,4 1 764,7 1 793,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 11,0 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 251 267 286
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,2 64,3 59,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 15,1 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 11,7 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 13,3 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 15,4 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0 96,7 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 1 096 068 1 110 514 1 139 671
Undervisningstimer totalt per elev 64 65 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no