Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nord-Odal ungdomsskole
Storsjøvegen 2271
2133 GARDVIK
Org.nr 975289176
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nord-Odal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,5 19,4 19,6 21,3 19,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,3 10,4 10,0 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,5 73,5 45,1 48,8 45,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 11,9 19,4 17,3 19,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 13,9 14,0 13,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 17,3 20,4 18,7 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,7 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,3 85,3 96,1 83,6 99,6
Lærertimer som gis til undervisning 9 548 10 730 10 855 11 810 10 801
Undervisningstimer totalt per elev 58 63 63 66 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no