Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nord-Odal kommune
Kommunenr 3414
Alle grunnskoler med adresse i Nord-Odal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 48,2 55,1 57,8 58,1 53,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 11,9 11,0 10,7 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 11 11 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,0 67,6 47,8 49,3 44,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 15,0 19,5 18,5 21,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 12,8 11,4 11,2 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 13,9 14,0 13,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 16,4 16,1 14,4 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,3 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,7 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 89,0 98,8 91,4 99,9
Lærertimer som gis til undervisning 29 618 33 458 34 864 34 901 31 868
Undervisningstimer totalt per elev 53 60 65 66 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no