Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nord-Odal kommune
Kommunenr 0418
Alle grunnskoler med adresse i Nord-Odal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 50,1 48,2 55,1 57,8 58,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 13,5 11,9 11,0 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 8 8 11 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,7 69,0 67,6 47,8 49,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 16,9 15,0 19,5 18,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 14,6 12,8 11,4 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,7 15,4 13,9 14,0 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 17,0 16,4 16,1 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 97,8 89,0 98,8 91,4
Lærertimer som gis til undervisning 30 109 29 618 33 458 34 864 34 901
Undervisningstimer totalt per elev 52 53 60 65 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no