Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nord-Fron kommune
Kommunenr 0516
Alle grunnskoler med adresse i Nord-Fron kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 77,0 71,8 68,7 69,5 72,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 10,0 10,5 10,5 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 11 10 12 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,2 55,5 60,1 52,7 54,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 15,9 15,1 16,8 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 10,5 11,2 11,2 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7 12,3 12,6 12,6 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 13,3 14,0 13,7 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,4 96,7 94,0 99,1 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 48 824 45 146 42 255 41 656 43 318
Undervisningstimer totalt per elev 72 71 68 68 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no