Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nord-Fron kommune
Kommunenr 3436
Alle grunnskoler med adresse i Nord-Fron kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 71,8 68,7 69,5 72,9 73,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 10,5 10,5 10,0 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 10 12 11 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,5 60,1 52,7 54,6 57,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 15,1 16,8 15,3 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 11,2 11,2 10,4 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,3 12,6 12,6 12,7 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 14,0 13,7 13,2 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,9 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,5 14,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 94,0 99,1 97,6 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 45 146 42 255 41 656 43 318 44 869
Undervisningstimer totalt per elev 71 68 68 71 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no