Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nord-Dønna Montessoriskole (privat)
Stavseng
8820 DØNNA
Org.nr 995876167
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nord-Dønna Montessoriforening (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 3,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 700
Undervisningstimer totalt per elev 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no