Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nord-Dønna Montessoriskole (privat)
Stavseng
8820 DØNNA
Org.nr 995876167
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nord-Dønna Montessoriforening (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,3 3,4 3,3 3,0 3,8
Antall elever per årsverk til undervisning 5,0 6,8 7,2 8,2 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 22,1 24,7 24,7 16,7 59,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,2 27,4 28,4 47,4 12,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,1 7,0 7,3 8,2 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,2 9,6 11,0 11,3 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 101 2 519 2 356 2 182 2 700
Undervisningstimer totalt per elev 148 110 102 91 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no