Grunnet en teknisk oppdatering og flytting av driftsmiljø vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig onsdag 27. mai fra 08-16

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nord-Aurdal ungdomsskole
Tveitavegen 12
2900 FAGERNES
Org.nr 974596709
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nord-Aurdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,0 22,1 21,8 22,8 25,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 11,0 10,2 10,4 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,2 60,8 63,8 74,8 63,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,3 16,7 14,8 12,4 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,8 15,1 13,8 13,9 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 18,5 15,9 18,2 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,1 93,0 91,5 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 270 13 396 13 222 13 271 14 896
Undervisningstimer totalt per elev 59 60 64 63 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no