Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nord-Aurdal ungdomsskole
Tveitavegen 12
2900 FAGERNES
Org.nr 974596709
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nord-Aurdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,0 22,0 22,1 21,8 22,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 11,1 11,0 10,2 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,1 59,2 60,8 63,8 74,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 17,3 16,7 14,8 12,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 14,8 15,1 13,8 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,7 19,0 18,5 15,9 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,7 90,1 93,0 91,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 930 13 270 13 396 13 222 13 271
Undervisningstimer totalt per elev 55 59 60 64 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no