Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nord-Aurdal kommune
Kommunenr 3451
Alle grunnskoler med adresse i Nord-Aurdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 66,8 69,8 75,7 71,6 76,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 11,0 9,6 10,1 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 16 15 13 13 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,5 46,0 51,4 53,4 51,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,8 22,1 17,4 17,5 16,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 11,5 9,8 10,3 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,8 14,8 13,8 13,9 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 16,3 13,2 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2 96,9 96,0 95,8 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 43 516 45 944 50 205 47 333 50 078
Undervisningstimer totalt per elev 60 65 74 71 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no