Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nord-Aurdal kommune
Kommunenr 0542
Alle grunnskoler med adresse i Nord-Aurdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 64,7 66,8 69,8 75,7 71,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 11,9 11,0 9,6 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 15 16 15 13 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,4 45,5 46,0 51,4 53,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,5 23,8 22,1 17,4 17,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 12,6 11,5 9,8 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 14,8 14,8 13,8 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 17,2 16,3 13,2 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,6 94,2 96,9 96,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 41 726 43 516 45 944 50 205 47 333
Undervisningstimer totalt per elev 57 60 65 74 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no