Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nord-Aurdal barneskole
Øvrevegen 7
2900 FAGERNES
Org.nr 975273695
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nord-Aurdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,4 40,0 42,6 42,4 44,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 11,3 10,3 10,6 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 7 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,3 61,9 58,2 49,8 49,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 16,7 16,2 19,9 19,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 11,4 10,4 10,7 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 14,3 12,3 14,0 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0 98,9 97,2 93,3 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 25 040 27 115 28 888 29 431 30 645
Undervisningstimer totalt per elev 57 66 72 70 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no