Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nord-Aurdal barneskole
Øvrevegen 7
2900 FAGERNES
Org.nr 975273695
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nord-Aurdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,0 37,4 40,0 42,6 42,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 12,9 11,3 10,3 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 7 7 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,9 63,3 61,9 58,2 49,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,0 18,4 16,7 16,2 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 12,9 11,4 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 15,7 14,3 12,3 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 97,0 98,9 97,2 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 24 103 25 040 27 115 28 888 29 431
Undervisningstimer totalt per elev 55 57 66 72 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no