Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norane skule
Ylvisåker
6858 FARDAL
Org.nr 975276171
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sogndal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,9 6,4 6,6 6,6 6,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 10,0 9,3 8,6 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,1 55,0 34,2 31,5 32,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,1 15,6 24,2 24,4 23,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5 9,9 9,4 8,8 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 12,7 11,9 10,3 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 189 4 067 4 389 4 389 4 389
Undervisningstimer totalt per elev 98 74 80 86 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no