Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norane skule
Ylvisåker
6858 FARDAL
Org.nr 975276171
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sogndal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 6,6 6,6 6,6 6,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 9,3 8,6 8,4 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,0 34,2 31,5 32,9 53,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6 24,2 24,4 23,1 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 9,4 8,8 8,7 8,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7 11,9 10,3 9,6 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,3 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 067 4 389 4 389 4 389 4 389
Undervisningstimer totalt per elev 74 80 86 88 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no