Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nome kommune
Kommunenr 3816
Alle grunnskoler med adresse i Nome kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 78,1 76,9 79,8 78,0 74,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,4 10,4 10,4 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 11 12 11 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,0 64,5 63,3 67,6 55,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 14,9 14,6 13,9 17,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 11,2 11,1 11,3 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,8 12,2 12,9 12,1 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 14,5 14,6 14,3 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,2 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,4 16,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,6 98,7 99,0 99,3 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 51 134 50 812 50 383 50 187 47 626
Undervisningstimer totalt per elev 70 69 68 69 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no