Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nøsted skole
Støperigata 7
3040 DRAMMEN
Org.nr 921092296
Offentlig skole
Grunnskole
10.-10. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 6,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 95,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 0,0
Lærertimer som gis til undervisning 874
Undervisningstimer totalt per elev 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no