Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nørvasund skole Avd. Gåseid (UTGÅTT)
Borgundv 416
6015 ÅLESUND
Org.nr 974573458
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Ålesund kommune 488,2 496,6 502,0 513,1 546,1
Møre og Romsdal fylke 3 114,6 3 159,7 3 171,1 3 243,9 3 276,0
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Ålesund kommune 13,2 13,0 12,7 12,4 11,8
Møre og Romsdal fylke 11,8 11,6 11,6 11,2 11,1
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Ålesund kommune 75 71 78 68 77
Møre og Romsdal fylke 472 489 526 546 581
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Ålesund kommune 75,5 79,9 73,0 84,0 75,0
Møre og Romsdal fylke 69,5 67,0 62,3 59,8 56,3
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Ålesund kommune 15,3 14,4 15,6 13,3 14,1
Møre og Romsdal fylke 15,1 15,5 16,6 16,8 17,7
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Ålesund kommune 13,9 13,8 13,5 12,8 12,2
Møre og Romsdal fylke 12,4 12,3 12,3 11,8 11,6
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Ålesund kommune 15,9 15,0 14,8 15,8 15,1
Møre og Romsdal fylke 14,2 13,8 13,8 13,6 13,8
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Ålesund kommune 19,5 19,8 19,1 18,3 17,9
Møre og Romsdal fylke 15,9 15,9 15,9 15,4 15,4
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Ålesund kommune 15,5
Møre og Romsdal fylke 14,0
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Ålesund kommune 18,3
Møre og Romsdal fylke 14,9
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Ålesund kommune 20,9
Møre og Romsdal fylke 17,7
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Ålesund kommune 98,9 97,6 97,1 96,9 96,2
Møre og Romsdal fylke 97,0 96,3 95,1 95,1 94,7
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Ålesund kommune 305 766 315 718 322 636 329 075 350 729
Møre og Romsdal fylke 1 983 908 2 011 739 2 021 990 2 084 490 2 106 204
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Ålesund kommune 54 55 57 58 61
Møre og Romsdal fylke 60 61 62 64 64
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no