Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nøklevann skole
Bølerlia 75
0689 OSLO
Org.nr 974590085
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,5 34,8 34,6 32,7 35,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 13,9 13,9 13,3 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,1 93,4 86,2 69,4 62,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 13,5 14,2 16,8 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 14,6 14,7 14,0 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 19,4 19,2 16,7 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,3 97,8 95,5 92,5 89,9
Lærertimer som gis til undervisning 23 213 23 541 22 593 21 281 23 137
Undervisningstimer totalt per elev 54 54 53 56 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no