Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nøkleby skole
Leiegata 17
1617 FREDRIKSTAD
Org.nr 974565447
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,8 37,7 40,1 39,7 40,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6 15,7 14,5 15,5 15,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 150,6 161,2 118,8 114,9 82,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,3 8,6 11,1 12,2 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,5 15,8 14,6 15,5 15,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 18,6 16,8 18,9 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,4 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,6 22,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,2 92,7 97,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 622 24 676 27 002 26 600 25 603
Undervisningstimer totalt per elev 48 47 51 48 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no