Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nøkkeland skole
Nøkkelandveien 32
1538 MOSS
Org.nr 975295958
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,9 32,8 32,5 30,3 35,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 12,1 12,0 12,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 3 4 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,7 110,3 92,0 65,5 67,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 10,4 12,3 18,4 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 14,1 14,9 12,8 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 14,3 12,6 17,2 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 20,5 17,7 19,3 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 25,8 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,3 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 010 21 554 21 324 20 004 22 718
Undervisningstimer totalt per elev 64 57 58 55 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no